Lietošanas noteikumi

Piegādes noteikumi

1. CENA, MĀKSAJUMI UN PAKALPOJUMA APRAKSTS

1.1 Kā tas darbojas?

 1. Jūs izvēlaties vienu no mūsu alus abonēšanas pakalpojumiem interneta vietnē www.alusklubs.lv
 2. Pasūtījuma veikšanas laikā ievadiet sekojošu informāciju:
  • Savu kontaktinformāciju;
  • Apliecinat savu vecumu, augšuplādējot savu ID karti vai pasi, kuras dati sakrīt ar pircēja ievadītajiem datiem un vārdu un uzvārdu uz maksājumu kartes, ar kuru tiks veikts maksājums;
  • Piegādes adresi;
  • Derīgas maksājumu kartes datus;
 3. Veicat pirkumu:
  • Līdz identifikācijas veikšanai, maksājums ir tikai kā avanss par pakalpojumu. Pēc identifikācijas apstiprināšanas, avansa maksājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā.

Alus Klubs piedāvā Latvijā unikālu pakalpojumu kraft alus cienītājiem. Katru mēnesi kopā ar vairākiem alus ekspertiem no Latvijas, ASV un Vācijas tiks atlasītasīti 6 dažādi ali, kas tiks piegādāti klientam, atbilstoši piegādes nosacījumiem.

Piegādātais komplekts sevī ietver:

 1. 6 unikālus kraft alus no visas pasaules, kas nekad neatkārtojas;
  • Alus var būt gan bundžās, gan pudelēs;
  • Alus mix komplektā ietilps gan gaišie, gan tumšie ali. Gaišā alus komplektā ietilps tikai gaišie ali;
  • Alus tilpumi visbiežāk būs 0,33l vai 0,5l, bet īpašos gadījumos var būt arī cits tilpums;
  • Kopējais piegādātais alus tilpums nebūs mazāks par 1,98l
 2. Drošu kartona iepakojumu;

1.2 Maksājumi

1.2.1 Maksājumi par katra mēneša piegādi tik ieturēti no Klienta norādītās bankas kartes automātiski, ne ātrāk kā nedēļu pirms plānotās piegādes.

1.2.2 Ja maksājuma ieturēšana neizdosies, tā tiks atkārtota vēl 2 reizes ar 1 dienas intervāliem. Pēc 2. neveiksmīgā mēģinājuma, SIA RSL LATVIA sazināsies ar klientu. Pēc 3. neveiksmīgā mēģinājuma konkrētā mēneša alus piegāde klientam netiks veikta, un maksājums par konkrēto mēnesi netiks ieturēts.

1.3 Atteikšanās no pakalpojuma

1.3.1 Klientam ir tiesības atteikties no pakalpojuma, par savu vēlmi informējot pakalpojuma sniedzēju, rakstot uz e-pasta adresi: info@alusklubs.lv

1.3.2 Klients var atteikties no piegādes, ja maksājums par tekošā mēneša piegādi vēl nav ieturēts. Ja atteikums saņemts pēc maksājuma ieturēšanas, tad klientam pakalpojums tiek pārtraukts sākot ar nākamo mēnesi, un tekošā mēneša pasūtījums tiek piegādāts atbilstoši noteikumiem.

2. PRODUKTU APKOPOŠANA UN PIEGĀDE

2.1      Saņemot pasūtījumu, kurjeram jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase), lai pārbaudītu 18 gadu vecumu. Piegādes tiek veiktas tikai laikā no 8:00- 22:00.

2.2        Piegāde tiks veikta uz adresi Latvijas Republikas teritorijā, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Piegādes SIA RSL LATVIA vārdā veiks kurjeru ārpakalpojums. Kurjers piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzdzīvokļu mājā, tikai ja:

-piegādātājam ir Klienta piekrišana;

-mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. SIA RSL LATVIA vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

2.3       Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, SIA RSL LATVIA  var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

2.4      Piegādi var saņemt tikai Pircējs (Klients) – pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

2.5       Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja SIA RSL LATVIA ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

2.6       SIA RSL LATVIA dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, SIA RSL LATVIA neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

3. KVALITĀTES GARANTIJA UN ATBILDĪBA

3.1. Produkti, kas attēloti mājas lapā www.alusklubs.lv var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

3.2. Par visu SIA RSL LATVIA produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.  SIA RSL LATVIA ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

(0) Apmeklējot www.alusklubs.lv tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs un Jums ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Sabiedrību. Sabiedrība sniedz savus pakalpojumus (preču piegāde un pārdošana) tikai Latvijas Republikas teritorijā.

(1) SIA “RSL LATVIA” (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģ.nr. 40103383357,  Brīvības ielā 129-12, Rīgā, LV-1012, Latvijā, nodrošina tīmekļa lapā www.alusklubs.lv (turpmāk tekstā saukts – Interneta veikals) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Interneta veikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Interneta veikalam vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

(2) Sabiedrība patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

(3) Ja patērētājs (vai turpmāk arī – Klients), izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Interneta veikalā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā – Preces), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

(4) Sniedzot Interneta veikalā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Sabiedrība nevar garantēt, ka katru brīdi Interneta veikals ir pilnībā atjaunināts, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

(5) Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par Preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Interneta veikala apmeklētāja monitora tehniskām iespējām.

ATTEIKŠANĀS TIESĪBAS

(6) Slēdzot Distances līgumu, t.i. veicot pirkumu Interneta veikalā, Interneta veikala apmeklētājs kļūst par Klientu. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Klientam ir tiesības, nenorādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža atteikties no iegādātās preces un, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, atdot preci atpakaļ pārdevējam nebojātā, oriģinālā iepakojumā, saņemot atpakaļ visu samaksāto naudu par preci.

(6.1) Klientam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, ja

 • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;

 • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

 • Klients ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

 • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

 • līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
 • līgums ir noslēgts par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā;

(7) Klientam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Klienta vajadzībām un vēlmēm, taču atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Klientam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces vizuālai pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

(8) Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdēvējām atpakaļ atsūtītajai precei jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda ir bijusi tās saņemsanas brīdī. Prece nedrīkst būt lietota, jabūt saglabātiem visiem razošanas marķējumiem un iesaiņojumam.

(9) Klienta pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

(10) Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

(11) Ja Klients izmanto atteikuma tiesības, Interneta veikalam www.alusklubs.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Klientam visas veiktās iemaksas (izņemot Piegādes izmaksas). Interneta veikals www.alusklubs.lv atmaksā naudu tikai uz atteikumā norādīto bankas kontu.

(12) Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Ja Jūs vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu info@alusklubs.lv

Strīda risināšanas kārtība

Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.

Pārdevēja pienākums ir sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 14 dienu laikā. Atteikums jāpamato.

Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības.

Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda, u.c.

Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju

Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza izmēra prasībām.

Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@alusklubs.lv Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu norādot:

Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

Iesnieguma iesniegšanas datumu;

Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu